Kính mời quý vị click vào phần mục mình ưa thích để xem và nghe những tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân Thanh Trí Cao tức Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang.