Thư từ, bài vở, đóng góp ý kiến xin vui lòng gởi về:

Chùa Bảo Quang

HT. Thích Quảng Thanh

713 N. Newhope St, Santa Ana,

CA: 92703

Tel: (714) 360-9250 or (714) 554-1286

Email:

tapchitruclam9@yahoo.com